Для авторів

Приклад оформлення статті (pdf)

Інформаційне повідомлення (pdf)

ГРАФІК ФОРМУВАННЯ, ВИХОДУ, РОЗСИЛКИ:

 

До 11 жовтня 2019 р.

– здійснюється прийом наукових статей до журналу «Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні відносини» № 6/2019

13 грудня 2019 р.

– на офіційному сайті буде розміщена електронна версія журналу у форматі «pdf»

20 грудня 2019 р.

– авторам журналу буде розіслана друкована версія журналу на поштові адреси, вказані у довідці про автора

ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ ЖУРНАЛУ:

1. Історія України

2. Всесвітня історія

3. Археологія

4. Етнологія

5. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

6. Історія науки й техніки

7. Антропологія

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для опублікування статті у Випуску 6/2019 журналу необхідно не пізніше 11 жовтня:

– заповнити електронну форму довідки про автора – посилання;

– надіслати на електронну пошту редакції Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. статтю, оформлену згідно вказаних вимог;

– сплатити публікаційний внесок та надіслати відскановану копію квитанції.

Увага! Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статті (рецензування статей вченими зі складу редакційної ради журналу).

Після проходження рецензування автору надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

Публікаційний внесок становить 500 грн. за одну статтю обсягом до 12 стор., у разі перевищення обсягу додатково сплачується 50 грн. за кожну сторінку статті. Редакційний збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора. Наприклад: Дорошенко_Стаття, Дорошенко_Квитанція.

Редакція журналу здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

Електронна адреса: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

–обсяг статті – від 10 до 20 сторінок, шрифт тексту – Times New Roman 14; інтервал 1,5; поля – 20 мм.;

–посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234];

–Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»;

–стаття обов’язково повинна містити назву рубрики журналу, УДК, розширені анотації та ключові слова українською та англійською мовами, переклад назви статті на англійську мову; обсяг анотації – 1800 друкованих знаків (250-300 слів), кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

СТРУКТУРА СТАТТІ:

Обов’язкові структурні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

– виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Мова публікацій: українська, російська, англійська.

Copyright © 2014-2024. Міжнародні відносини